PRIVACYBELEID VAN De Inspiratiekok

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Inspiratiekok verwerkt van zijn relaties voor het uitoefenen van zijn bedrijf.

Indien u zich abonneert op de nieuwsbrief of een offerte aanvraagt van De Inspiratiekok of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

De Inspiratiekok adviseert u dit privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1 Verantwoordelijke

1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • De Inspiratiekok
 • Zadelmakerstraat 66
 • 6921 JE Duiven
 • info@inspiratiekok.nl
 • Mobiel: 06-24147011
 • KvK Nummer: 70613559

 

2 Welke gegevens verwerkt De Inspiratiekok en voor welk doel

2.1 In het kader van uw abonnement op nieuwsbrief van De Inspiratiekok worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam
 • adresgegevens eventueel postadres
 • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),

2.2 De Inspiratiekok verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Uw e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het ontvangen van mijn nieuwsbrief en de eventuele opzegging daarvan;
 • Uw naam, adresgegevens en bedrijfsnaam wordt gebruikt voor het versturen van de door u aangevraagde offerte;
 • Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3 Bewaartermijnen

3.1 De Inspiratiekok verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur dat de nieuwsbrieven worden verstuurd.

 

4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Inspiratiekok passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via mijn website kunt u op de privacypagina middels een contactformulier een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij nemen uw verzoek in behandeling nemen en zullen u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan u eveneens contact opnemen met ons via de website zoals vermeld in 5.1.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan info@inspiratiekok.nl

 

6 Wijzigingen

6.1 Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.inspiratiekok.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Duiven, mei 2018

E-mail: info@inspiratiekok.nl

telefoon: 06-24147011

Kvk-nummer: 70613559

Btw-nummer: NL001509157B85

Privacyverklaring
vormgegeven door